Donatie

€ 5,00

Donatie

€ 5,00

Wij danken u voor uw steun!

 

1. Het doel van de stichting Brabants Winter Circus is: 

- het in ere houden van het cultuurerfgoed van het circus.
- het bevorderen van circuskunsten. 


2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.


3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het publiek bekend te maken met het culturele erfgoed van het circus en met de artistieke kunst van het circus en variatee.